Welkom bij Viteria

Viteria is een vereniging van christelijke zorg- en welzijnsorganisaties. Binnen de vereniging werken directies en bestuurders actief samen en ondersteunt men elkaar op diverse terreinen, zoals het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de geboden zorg en het gezamenlijk betekenis geven aan de gedeelde christelijke identiteit binnen een voortdurend veranderende samenleving en cultuur.

Meest recente berichten

Wkkgz en beschikbaarstelling klachtencommissie

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Transmissie een toelichting gegeven op de nieuwe Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en wat dit betekent voor zorgorganisaties. Sandra Catsburg (als juriste werkzaam bij Transmissie en De Hoop GGZ) en Jan de Hoog verzorgden een presentatie over de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van klachtrecht en de inwerkingtreding … Meer lezen over Wkkgz en beschikbaarstelling klachtencommissie

Aanbod klachtenmanagement vanuit Transmissie / CBKZ

Viteria laat de uitvoering van het (ambtelijk) secretariaat voor Viteria en de externe klachtencommissie al jaren verzorgen door Transmissie. Onder het label CBKZ – Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg – heeft Transmissie een uitgebreid aanbod van diensten op het terrein van het klachtenmanagement ontwikkeld. Te denken valt aan de inzet van klachtenfunctionarissen en klachtencommissie, het ontwikkelen … Meer lezen over Aanbod klachtenmanagement vanuit Transmissie / CBKZ

Training klachtenfunctionaris nieuwe stijl

Vanaf 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om een klachtenfunctionaris aan te stellen die voldoet aan de eisen van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het begrip ‘zorgaanbieder’ is in deze wet opgerekt en betreft ook solistisch werkende zorgverleners en alle aanbieders van andere zorg. De wet is vooral gericht op bemiddeling … Meer lezen over Training klachtenfunctionaris nieuwe stijl

Meer berichten